Nurkowanie - porady dla początkującychNurkowe pojęcia

Stopnie CMAS w nurkowaniu – wyjaśniamy co znaczą

Stopnie CMAS w nurkowaniu – wyjaśniamy co znaczą

Stopnie CMAS – P1, P2, P3, P4

Stopnie CMAS – P1, P2, P3, P4 to cztery poziomy certyfikacji nurkowej oferowane przez CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). Każdy z tych stopni wymaga od kandydata określonych umiejętności i wiedzy.

Poziom P1 jest pierwszym stopniem certyfikacji CMAS. Jest to poziom dla początkujących nurków, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę i umiejętności nurkowe. Aby ukończyć ten poziom, kandydaci muszą mieć minimum 15 lat i ukończyć szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Po ukończeniu szkolenia kandydaci otrzymują certyfikat potwierdzający ich umiejętności:

 • Umiarkowana głębokość do 18 metrów;
 • Znajomość podstawowych technik nurkowania;
 • Umiejętność planowania i prowadzenia nurkowań;
 • Znajomość bezpiecznych procedur nurkowych.

Poziom P2 jest drugim stopniem certyfikacji CMAS. Jest to poziom dla średniozaawansowanych nurków, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę. Aby ukończyć ten poziom, kandydaci muszą mieć minimum 16 lat i ukończyć szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Po ukończeniu szkolenia kandydaci otrzymują certyfikat potwierdzający ich umiejętności:

 • Głębokość do 30 metrów;
 • Umiejętność planowania i prowadzenia trudniejszych nurkowań;
 • Znajomość technik asekuracji i ratownictwa;
 • Znajomość bezpiecznych procedur nurkowych.

Stopnie CMAS – M1, M2, M3

Stopnie CMAS – M1, M2, M3 to system certyfikacji nurkowej stworzony przez Międzynarodową Federację Nurkową (CMAS). System ten składa się z trzech stopni: M1, M2 i M3. Każdy stopień wymaga od nurka określonego poziomu umiejętności i doświadczenia.

M1 jest pierwszym stopniem certyfikacji CMAS. Aby uzyskać ten stopień, nurek musi mieć minimum 16 lat i posiadać podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności nurkowe. Musi również zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Po ukończeniu kursu otrzyma on certyfikat M1, który uprawnia go do samodzielnego nurkowania na głębokości do 40 metrów.

M2 jest drugim stopniem certyfikacji CMAS. Aby uzyskać ten stopień, nurek musi mieć minimum 18 lat i posiadać szeroką wiedzę teoretyczną oraz doskonałe umiejętności praktyczne. Musi również zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Po ukończeniu kursu otrzyma on certyfikat M2, który uprawnia go do samodzielnego nurkowania na głębokości do 60 metrów.

M3 jest trzecim stopniem certyfikacji CMAS. Aby uzyskać ten stopień, nurek musi mieć minimum 21 lat i posiadać bardzo szeroką wiedzę teoretyczną oraz doskonałe umiejętności praktyczne. Musi również zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Po ukończeniu kursu otrzyma on certyfikat M3, który uprawnia go do samodzielnego nurkowania na głębokości powyżej 60 metrów oraz prowadzenia innych nurków na głębokości do 60 metrów.

Aby ukończyć każdy z tych trzech stopni certyfikacji CMAS, nurek musi spełniać określone wymagania dotyczące:

 • Wiedzy teoretycznej: zasady bezpieczeństwa, fizyki i biologii podwodnej, techniki oddychania itp.
 • Umiejętności praktycznych: poruszanie się pod wodą, oddychanie z butli tlenowej itp.
 • Doświadczenia: ilość godzin spędzona pod wodą, ilość skoków itp.

Udostępnij

Julek
O autorze

Nurkowanie to moja największa pasja od ponad 10 lat. Spędzanie czasu pod wodą to magia, którą nie zastąpi nic innego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *